ПОПУСТ 5% НА 3. ПОЛИСУ

Уколико сте се до сада осигуравали код РФЗО са најмање две полисе добровољног путног осигурања, важно је да знате да имате попуст 5% на премију за све будуће полисе путног осигурања у РФЗО.

Пример:

Путујете у Грчку на 10 дана породично и осигуравате се преко РФЗО већ трећи пут. Осигурање ће Вас коштати 741 динар по особи.